С грижа за гората и хората!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Елин Пелин

Обект: 2406TT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 334895.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2404TT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 112625.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2402ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 268067.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2401ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 83982.00 Първа: 09.02.2024
Втора: 09.02.2024