С грижа за гората и хората!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Елин Пелин

Обект: 2307-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 114590.00 Първа: 07.08.2023
Втора: 07.08.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 23192021 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 6930.00 Първа: 04.08.2023
Втора: 04.08.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2314-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 191956.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2313-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 117175.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2312-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 177345.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2311-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 143460.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 1804Д1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10845.00 Първа: 15.03.2023
Втора: 15.03.2023