С грижа за гората и хората!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Елин Пелин

Обект: 2301ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 195925.00 Първа: 31.10.2023
Втора: 31.10.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2328С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 8505.00 Първа: 02.10.2023
Втора: 02.10.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2327С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 27510.00 Първа: 02.10.2023
Втора: 02.10.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 133795.00 Първа: 04.08.2023
Втора: 04.08.2023