Анкетна карта

Анкетна карта за изследване на удовлетвореността от предлаганите стоки и услуги от „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград.

Анкетата е анонимна. Чрез попълването на анкетната карта Вие ни помагате да подобрим нашите продукти и услуги. Оградете или подчертайте Вашия отговор.

1.

Моля посочете към коя потребителска група принадлежите

2.

Кои продукти и услуги, предоставяни от ЮЗДП ползвате най-често?

3.

Как оценявате качеството на предлаганите продукти и услуги от ЮЗДП?

4.

Как оценявате отношението и професионализма на нашите служители?

5.

Как оценявате навременното публикуване на информация, нейната точност и пълнота?

6.

С какво според Вас можем да променим или допълним нашите дейности, за да станат услугите и продуктите ни по-качествени?