С грижа за гората и хората!

Обявления

ИНФОРМАЦИЯ За определените количества дървесина, които ще се добиват по реда на чл. 111, ал. 2, т. 2 от Закона за горите за отоплителен сезон 2023/2024 година по обекти, подотдели и землища, съобразно утвърдените годишни планове на ТП „ДГС ЕЛИН ПЕЛИН“ИНФОРМАЦИЯ За определените количества дървесина, които ще се добиват по реда на чл. 111, ал. 2, т. 2 от Закона за горите за отоплителен сезон 2023/2024 година по обекти, подотдели и землища, съобразно утвърдените годишни планове на ТП „ДГС ЕЛИН ПЕЛИН“

СПРАВКА