С грижа за гората и хората!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Елин Пелин

Обект: 2329СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 2085.00 Първа: 18.09.2023
Втора: 18.09.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2324ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 131140.00 Първа: 02.10.2023
Втора: 02.10.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2326ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 66021.00 Първа: 28.08.2023
Втора: 28.08.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2325ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 58313.00 Първа: 28.08.2023
Втора: 28.08.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2323ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 48670.00 Първа: 04.08.2023
Втора: 04.08.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2307ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 53179.00 Първа: 04.08.2023
Втора: 04.08.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2322СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 37607.00 Първа: 30.06.2023
Втора: 30.06.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2321С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14226.00 Първа: 03.07.2023
Втора: 03.07.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2320С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 7860.00 Първа: 03.07.2023
Втора: 03.07.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2319С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8906.00 Първа: 03.07.2023
Втора: 03.07.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2318С СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 787.00 Първа: 05.05.2023
Втора: 05.05.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64250.00 Първа: 19.05.2023
Втора: 19.05.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2313ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 53346.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2312ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 80905.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2311ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 62660.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2300Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36616.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2316СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 23711.00 Първа: 31.01.2023
Втора: 31.01.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2315СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 32556.00 Първа: 31.01.2023
Втора: 31.01.2023