С грижа за гората и хората!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Елин Пелин

Обект: 2318С СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 787.00 Първа: 05.05.2023
Втора: 05.05.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 64250.00 Първа: 19.05.2023
Втора: 19.05.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2313ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 59066.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2312ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 92345.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2311ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 67940.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2300Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36616.00 Първа: 21.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2316СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 23711.00 Първа: 31.01.2023
Втора: 31.01.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2315СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 32556.00 Първа: 31.01.2023
Втора: 31.01.2023