С грижа за гората и хората!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Елин Пелин

Обект: 2209С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8558.00 Първа: 10.06.2022
Втора: 10.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2208С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 28520.00 Първа: 10.06.2022
Втора: 10.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2212ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 130729.00 Първа: 27.06.2022
Втора: 27.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2211ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 161784.00 Първа: 27.06.2022
Втора: 27.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2210СР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 5255.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2207 СМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 104440.00 Първа: 12.04.2022
Втора: 12.04.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2205 CP Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 13398.00 Първа: 24.01.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2206 С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11788.00 Първа: 28.01.2022
Втора: 28.01.2022