С грижа за гората и хората!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Елин Пелин

Обект: 2308-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58805.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2310-1мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 84410.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2309-1мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 74450.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2305-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32980.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2304-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 33575.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2303-1мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 97625.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2301-1мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 79430.00 Първа: 20.12.2022
Втора: 20.12.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2212МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46220.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2211МТ-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 2960.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2209СМТ1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3180.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2208СМТ1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 6490.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2207СМТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 269078.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 08.04.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2206 С Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 900.00 Първа: 29.03.2022
Втора: 29.03.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 1804Д-22 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 30129.00 Първа: 29.03.2022
Втора: 29.03.2022