С грижа за гората и хората!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Елин Пелин

Обект: 2312-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 48300.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2311-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18600.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2406-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 172313.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2404-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 73410.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2402-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 161775.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2401-1мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 40035.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024