С грижа за гората и хората!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Елин Пелин

Обект: 2407МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 136857.00 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 89935.00 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 96653.00 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 4630.00 Първа: 19.02.2024
Втора: 19.02.2024