С грижа за гората и хората!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Елин Пелин

Обект: 2204 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11016.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 27.06.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16832.00 Първа: 01.04.2022
Втора: 01.04.2022

ДГС Елин Пелин

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3951.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022