С грижа за гората и хората!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Елин Пелин

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13543.00 Първа: 05.07.2023
Втора: 05.07.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9726.00 Първа: 15.03.2023
Втора: 15.03.2023

ДГС Елин Пелин

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4504.00 Първа: 15.03.2023
Втора: 15.03.2023