С грижа за гората и хората!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Елин Пелин

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8442.72 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8525.21 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Елин Пелин

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4096.85 Първа: 27.02.2024
Втора: 27.02.2024