С грижа за гората и хората!

Обявления

ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАДТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН ГОРСКИ СКЛАД В ОБЕКТ 2212ТТР

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ